Polohy

Polohy sedni, lehni, vstaň, se vyskytují v různých obměnách na několika zkouškách. Polohy může pes zaujímat ve statické pozici u nohy nebo před psovodem, ale také za chůze. Psovod jde se svým psem u nohy, ten na zvukový signál zaujme požadovanou polohu rychle a radostně. Polohy tak jako, každý jiný cvik rozebereme na dílčí cviky (pohyby) a ty následně procvičujeme samostatně.